Kontaktlista för styrelsen i Slakmöre Bygdegårdsförening 

Mailadress: slakmorebygdegardsforening@gmail.com

Ordförande i föreningen:

Christian Sehler 

Vice ordförande: Susanne Widell 

Kassör:  Leif Holmström

Sekreterare: Birgitta Axelsson

Uthyrning: Sune Axelsson 070-5367384

Ledamöter:

Annica Liljegren, Christiane Kelch-Hildebrandt, Carina Birk Johansson.