skall anordnas 15/1  2023 k14.30 i vår bygdegård. Alla är välkomna !

Lotteri för vuxna och barn samt fiskdam är föreslaget samt att tomten kanske kommer om han har tid.