Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
cheap human hair wigs   ,
short hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair lace front wig

Namnet Slakmöre tros komma dels från ordet sjöslak som är en benämning på tångmassor som drivs upp på strandkanterna av havsvågorna. Sjöslak användes både som djurfoder och gödsel på åkrarna. ”Möre” är ett ord för sankmark och är vanligt förekommande i dessa trakter.

Slakmöre har varit bebott sedan bronsåldern ca 1800 – 500 år f. Kr. Man har även hittat stenåldersfynd men inga fasta boplatser. Bygden såg på den tiden helt annorlunda ut jämfört med idag. All lågländ terräng som idag är bördiga åkrar och ängar låg då under vatten.
Från 1600-, 1700- och 1800-talen finns lämningar som vittnar om en aktiv varvsbygd och sjöfarten har betytt mycket för trakten.

Bygdegården är som på många andra platser i vårt land byns gamla skola. Många är de bybor eller numera sommargäster som lekt på skolgården och lärt ABC innanför dessa väggar.
År 1876 ålades Kannemåla och Nyttorps skolrote av Ryssby sockens kyrkostämma att innan 1878 var slut ha en uppförd och färdigställd skolbyggnad i Slakmöre. Den 1 september 1878 var det slutbesiktning av bygget. Sluträkningen löd på 2 573 kronor och 50 öre. Skolan lades ner 1965.

Slakmöre och trakten runtomkring har en rik historia och bygdegårdsföreningen är angelägna om att ta den till vara och försöka hålla den vid liv. Med utgångspunkt från Slakmöre Bygdegård finns det ett antal utmärkta vandringsleder. Längs vandringslederna finner du skyltar som berättar om torp och byggnader som funnits en gång.  Läs mer»