Vi har våra årsmöte söndag 26.03.2023 klockan 15:00 i Bygdegården

 Vi söker nya styrelsemedlemmar som vil angagera sig. Samt 2 personer till valberedningen varför vi vädjar om att ni som är intresserade anmäler er. Komma gärna till nästa styrelsemöte 23.02.2023 klockan 18:00 , välkommen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Slakmöre Bygdegårdsförening

slakmorebygdegardsforening@gmail.com

Vi har startat uppdatera medlemsregistret och ber er alla att sända in ev mailadress.

Medlemskapet för 2022 gäller även 2023 då inga aktiviteter har ägt rum 2022.