Vi har en ny hemsida

bygdegardarna.se/slakmore/

 

Slakmöre Bygdegårdsförening

slakmorebygdegardsforening@gmail.com

Vi har startat uppdatera medlemsregistret och ber er alla att sända in ert mailadress.

Medlemskapet för 2022 gäller även 2023 då inga aktiviteter har ägt rum 2022.