Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
virgin hair bundle deals   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
lace front wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
hairstyles for black women   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
cheap human hair wigs   ,
short hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs  
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair lace front wig  

Ring och gör din bokning till Slakmöre Bygdegård tel: 0480-680 43.

Namn Telefonnummer      
Sune Axelsson ordf 0480-681 82

Anders Haeggblom

Inköpsansvarig

v.ordf 073-8136494
Bonny Andersson kassör  0480-68083
Ylva Jonsson sekr 070-2105509
 

 

 

 

E-post: info@slakmore.se

Vill du bli medlem i Slakmöre Bygdegårdsförening?

Sätt in 50 kr/år på bankgiro: 55 95- 94 23. Vill du samtidigt stödja vårt miljöarbete så sätter du in 100 kr/år på samma bankgiro. Då går 50 kr direkt till bygdegården och 50 kr till Kalmar Norra miljösektion. Som medlem är du naturligtvis välkommen att delta i alla våra aktiviteter samt att du är automatiskt med på vårt årliga medlemslotteri.

Slakmöre Bygdegårdsförening är öppen för alla.