Slakmöre bygdegård - festlokal

Välkommen

Vi vill hälsa dig välkommen till ett besök i Slakmöre som ligger längs kusten i norra delen av Kalmar kommun. Slakmöre är idag en levande landsbygd. En älskad plats för såväl sommargäster som bofasta.

Vår bygdegård är en given samlingsplats. Det är en utmärkt lokal/festlokal att hyra för möten, konferenser eller festligheter. Slakmöre Bygdegårdsförening är en levande förening som är en samlingspunkt för bygden och som vill ta till vara kulturella och historiska intressen. Vi jobbar också aktivt för miljön och för att hålla kusten levande. Bygdegården har fått bygdegårdsföreningarnas 3 miljökvitto.

E-post: info@slakmore.se